In Albrandswaard gelden regels voor het plaatsen van verkiezingsborden en -posters tijdens verkiezingstijd.

Verkiezingsborden

 1. Alleen de gemeente Albrandswaard organiseert het plaatsen van de posters op de speciale verkiezingsborden (trotters) die door haar in de gemeente worden neergezet.
 2. De politieke partijen die deelnemen aan een verkiezing in de gemeente Albrandswaard kunnen posters aanleveren bij de gemeente.

Locaties verkiezingsborden

Portland

 • Rhoonse Baan / Portlandse Baan
 • Portlandse Baan / Smitshoekse Baan

Rhoon

 • Rhoonse Baan / Rivierweg
 • Stationsstraat / Rivierweg
 • Rijsdijk / Dorpsdijk

Poortugaal

 • Schroeder van der Kolklaan / Albrandswaardseweg
 • Waalstraat (bij 't Wiel)
 • Zwaardijk

Sandwichborden / posters

 1. Enkel politieke partijen die deelnemen aan een verkiezing op grond van de Kieswet in de gemeente Albrandswaard mogen sandwichborden van maximaal A0 formaat (1.19 m x 0,84 m) of borden van A2 formaat om lantarenpalen of palen met een verkeersbord plaatsen in de gemeente. Deze borden mogen vanaf 6 weken voor tot en met een week na de dag van de verkiezingen om lantaren- of verkeerspalen worden geplaatst. Handhaving geschiedt zonder voorafgaande aanschrijving.
 2. Er mag door plaatsing van de in lid 1 genoemde borden geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaan. Binnen een afstand van 30 meter vanaf kruisingen, rotonden of splitsingen van wegen mogen geen borden van A0 of A2 formaat worden geplaatst. Handhaving geschiedt zonder voorafgaande aanschrijving.
 3. De in lid 1 genoemde borden moeten zodanig aan palen worden bevestigd dat zij eenvoudig te verwijderen zijn en dat bij het verwijderen van deze borden geen beschadigingen optreden.
 4. Binnen een straal van 150 meter van het Huis van Albrandswaard wordt geen enkele politieke uiting toegestaan.

Melding

Voor het aanbrengen van een sandwichbord van A0 of A2 formaat wordt bij de gemeente een melding gedaan van de locatie, het formaat en de bevestiging van het bord.

Handhaving

Met toepassing van bestuursdwang wordt zonder aankondiging handhavend opgetreden als:

 1. verkiezingsborden om andere palen dan lantarenpalen of palen met een verkeersbord (bijvoorbeeld palen met verkeerslichten) worden aangebracht
 2. er verkeershinder wordt veroorzaakt
 3. de verkiezingsborden niet tijdig worden verwijderd
 4. de verkiezingsborden te vroeg worden geplaatst

De verkiezingsborden worden dan door de gemeente Albrandswaard tegen opruimkosten verwijderd en in rekening gebracht bij de politieke partij die het verkiezingsbord heeft geplaatst, dan wel heeft laten plaatsen.