Op maandag 31 januari 2022 hebben de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezing willen deelnemen een kandidatenlijst ingediend. De ingediende kandidatenlijsten en bijbehorende stukken liggen vanaf dinsdag 1 februari 2022, na de zitting van het centraal stembureau om 16.00 uur voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis (Stationsstraat 4, Rhoon). De bevindingen van het centraal stembureau, opgenomen in proces-verbaal I1, liggen daar ook ter inzage. U kunt het proces-verbaal ook onderaan deze pagina bekijken.

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau, waarin wordt besloten over de geldigheid en nummering van de ingediende kandidatenlijsten. De bevindingen en besluiten worden opgenomen in proces-verbaal I4. Direct na deze zitting van het centraal stembureau zal proces-verbaal I4 ook voor iedereen ter inzage liggen in het gemeentehuis.