Vanaf woensdag 3 februari is het toegestaan om affiches op de verkiezingsborden te plakken.

Locaties verkiezingsborden

Portland

 • Rhoonse Baan / Portlandse Baan
 • Portlandse Baan / Smitshoekse Baan

Rhoon

 • Rhoonse Baan / Rivierweg
 • Stationsstraat / Rivierweg
 • Rijsdijk / Dorpsdijk

Poortugaal

 • Schroeder van der Kolklaan / Albrandswaardseweg
 • Waalstraat (bij 't Wiel)
 • Zwaardijk / Kerkweg

Richtlijnen

In Albrandswaard gelden de volgende regels voor het plaatsen van borden / posters tijdens verkiezingstijd:

 1. Alleen aan de verkiezing deelnemende politieke partijen mogen posters plakken op de speciale verkiezingsborden die door het domein Beheer en Onderhoud in de gemeente worden neergezet.
 2. a. Politieke partijen mogen elk maximaal 15 sandwichborden (of vergelijkbare borden) van maximaal A0 formaat (1.19 m  x  0,84 m), plus elk maximaal 30 borden op A2 formaat, vanaf 6 weken tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen om lantaren- of verkeerspalen plaatsen.
  b. Er mag geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaan.
  c. De verkiezingsborden moeten zodanig aan palen worden bevestigd  dat bij het verwijderen daarvan geen beschadigingen optreden.
  Voor alle overige verkiezingsborden gelden de reguliere aanvraag- vergunningenprocedures.
 3. Binnen een afstand van 30 meter vanaf kruisingen, rotonden of splitsingen van wegen mogen geen verkiezings- en sandwichborden worden geplaatst.
 4. Met toepassing van bestuursdwang wordt handhavend opgetreden, indien sandwichborden toch om andere palen dan lantaren- of verkeerspalen, bijvoorbeeld palen met verkeerslichten worden aangebracht of indien er verkeershinder wordt veroorzaakt. De sandwichborden worden tegen opruimkosten verwijderd. De opruimkosten worden in rekening gebracht bij de politieke partij die het sandwichbord heeft geplaatst, dan wel heeft laten plaatsen.

Heeft deze informatie u geholpen?