Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen, via een schriftelijke volmacht of een onderhandse volmacht.

Onderhandse volmacht (overdracht stempas of kiezerspas)

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • Vul de achterkant van uw stempas of kiezerspas in
 • U en degene die u machtigt moeten allebei de stempas of kiezerspas ondertekenen.
 • Geef degene die u machtigt uw stempas of kiezerspas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. De gemachtigde moet de kopie aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

Schriftelijke volmacht

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • Vul het machtingsformulier in. U kunt dit formulier downloaden via de website van de Rijksoverheid, ophalen in het gemeentehuis of aanvragen via e-mail verkiezingen@albrandswaard.nl of bel (010) 506 11 11.  
 • U en degene die u machtigt moeten allebei het machtigingsformulier ondertekenen.
 • Stuur het ingevulde machtigingsformulier naar Gemeente Albrandswaard, t.a.v. Team Verkiezingen, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.
 • De gemeente stuurt een volmachtsbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtsbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Welke regels gelden er?

 • Iemand mag bij deze verkiezingen door maximaal 3 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 4 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 3 anderen.
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • U kunt tot en met de dag van de stemming iemand een onderhandse volmacht geven. U kunt een onderhandse volmacht altijd intrekken en toch nog zelf gaan stemmen.
 • Als u al een kiezerspas heeft aangevraagd of per brief heeft gestemd, kunt u geen schriftelijke volmacht aanvragen.
 • U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken of toch nog zelf gaan stemmen.

Heeft deze informatie u geholpen?