Vanochtend is, in een openbare zitting van het centraal stembureau, besloten over de geldigheid en nummering van de ingediende kandidatenlijsten.

De bevindingen en besluiten zijn opgenomen in proces-verbaal I4. Het proces-verbaal ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het proces-verbaal ook onderaan deze pagina bekijken.