Belangrijke data voor politieke partijen over de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 op een rij.

Datum Gebeurtenis
20 december 2021 Laatste dag registratie nieuwe politieke partij
20 december 2021 Laatste dag ontvangst waarborgsom registratie aanduiding
3 tot en met 31 januari 2022 Afleggen ondersteuningsverklaringen
17 januari 2022 Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling
31 januari 2022, 9.00 tot 17.00 uur Inleveren kandidatenlijsten (volgens schema)
1 februari 2022, 16.00 uur Onderzoek kandidatenlijsten door centraal stembureau (besloten zitting)
2 en 3 februari 2022, 9.00 tot 17.00 uur Herstel verzuimen
4 februari 2022, 10.00 uur Definitieve vaststelling kandidatenlijsten en nummering door centraal stembureau (openbare zitting)
16 maart 2022 Gemeenteraadsverkiezing
21 maart 2022, 10.00 uur Vaststelling definitieve uitslag door centraal stembureau (openbare zitting)
29 maart 2022 Onderzoek geloofsbrieven
30 maart 2022 Be√ędiging nieuwe raad